Υποστήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

To Π.Τ.Π.Ε. μεριμνά για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης φοιτητριών και φοιτητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στον χώρο του Τμήματος. Για τον σκοπό αυτό, το Π.Τ.Π.Ε. συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία/δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Π.Θ. και έχει ορίσει σχετική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το έργο της δομής ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Π.Θ. και την εγγραφή σε αυτή, δείτε το παρακάτω κείμενο ή ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/prosbasi-kai-anapiria. Παράλληλα, φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος υποστηρίζουν εθελοντικά την πρόσβαση των ΦΜεΑ, προσφέροντας εξατομικευμένη στήριξη στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: