Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1991. Σκοπός της δημιουργίας του Φοιτητικού Συλλόγου είναι η συγκέντρωση και η οργάνωση όλων των φοιτητών/τριών του Τμήματος προκειμένου να γίνει διεκδίκηση των στόχων του Συλλόγου και γενικότερα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ο Φοιτητικός Σύλλογος συμβάλλει στην καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς, στην κοινωνική πρόοδο, στην υπόθεση της ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και τους νέους/ες όλου του Κόσμου. Προωθείται η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και οργάνωσης καθώς και η ενεργή συμμετοχή πάνω στα κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά προβλήματα. Επιπρόσθετα ενισχύει τις προσπάθειες για τη διεύρυνση των δημοκρατικών πλαισίων και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου παροχής των σπουδών.

 

Έπειτα από τις Φοιτητικές Εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 Μαΐου 2022 ισχύουν τα εξής:
Πρόεδρος: Κουσουνής Σπύρος
Αντιπρόεδρος: Σκοτίδα Στεφανία
Γραμματέας: Σιώμη Μαρία
Ταμείας: Ροφαλή Μαρία
Μέλος: Βούρου Θάλεια
Αναπληρωτής (πρόεδρος): Παπαδοπούλου Έλλη
Αναπληρωτής (ταμείας): Τριμπογιάννη Ρεβέκα

 

Εκπρόσωποι Συνελεύσεων:
Σπύρος Κουσουνής
Στεφανία Σκοτίδα
Έλλη Παπαδοπούλου

Email επικοινωνίας Φοιτητικού Συλλόγου ΠΤΠΕ: fs-ece -at- uth.gr