2ο εξάμ. - Δημιουργικοί Πειραματισμοί με Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες και Περιβάλλον σε πρακτικές Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης

Μονάδες ECTS: 
12
Διδάσκων: 
Τσεβρένη Ίριδα
Διδάσκων: 
Χρονάκη Άννα

Το μάθημα εστιάζει στην συζήτηση δημιουργικών πειραματισμών με τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και τις Τεχνολογίες. Διαπραγματεύεται σύγχρονα θεωρητικά, μεθοδολογικά και παιδαγωγικά εργαλεία που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες και τα κρίσιμα διακυβεύματα των γνωστικών αυτών περιοχών και τους τρόπους οργανικής ένταξής τους σε προγράμματα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην συμμετοχή και στην μάθηση. Στόχος είναι να συζητηθεί η σχέση αυτών των αντικειμένων με την ενδυνάμωση και την χειραφέτηση ατόμων αλλά και με την κριτική και δημιουργική διαχείριση σύνθετων ζητημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Κείμενα, υλικά, δράσεις και διαδραστικά πλαίσια με αφετηρία τις γνωστικές αυτές περιοχές θα χρησιμοποιηθούν ως θεωρητικές και βιωματικές αφετηρίες προκειμένου να διερευνηθούν πτυχές των παραπάνω στη διάρκεια των συναντήσεων.  Το μάθημα θα αξιολογείται με αρθρωτές γραπτές εργασίες που θα εκπονούν οι φοιτητές/τριες κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας και του υποστηρικτικού υλικού που θα διατίθεται.  

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν:

    • Πολυτροπικά κείμενα φυσικών επιστημών και επιστημονικός οπτικός γραμματισμός

    • Διδακτική αξιοποίηση των αναλογιών στις φυσικές επιστήμες

    • Βιωματική μάθηση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

    • Ο χώρος εκπαίδευσης ως περιβάλλον δημιουργίας, συμμετοχής και δράσης

    • Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο και στην κοινότητα: θεωρία και πράξη 

    • Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι: ζητήματα σχεδιασμού & ανάπτυξης 

    • Δημιουργικοί πειραματισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής, χώρος και κίνηση

    • Τι γεύση έχουν τα μαθηματικά; Aκούγονται, πιάνονται, μυρίζουν; Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για μια διευρυμένη κατανόηση της μαθηματικής γνώσης

    • Τεχνομαθηματική γνώση, ανθρωπογεωμετρίες και συμμετοχή στην κοινότητα