Προγραμματισμός εξαμήνου

Ημερολόγιο εαρινού εξαμήνου 2020-2021 

Έναρξη εξαμήνου: 23/02/2021

Λήξη εξαμήνου: 11/06/2021

Εξεταστική περίοδος: Θα ανακοινωθεί

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να πληροφορηθείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού και του Εαρινού εξαμήνου 2020-2021 καθώς και το Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021. Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών  είναι διαθέσιμο σε επισυναπτόμενο αρχείο.