Προγραμματισμός εξαμήνου

Ημερολόγιο Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 

Έναρξη εξαμήνου: 17/10/2023

Λήξη εξαμήνου: 19/01/2024

 Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τον ημερολογιακό προγραμματισμό των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου

 

           I.