Τίτλος Μονάδες ECTS Professor
Θεωρίες Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Υλικού & Παιδαγωγικού Παιχνιδιού (Υ) 7.5 Νικονάνου Νίκη
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού (Υ/Ε) 11.5 Καρασαββίδης Ηλίας
Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις (Υ) 7.5 Παπαδοπούλου Μαρία
Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (Υ) 7.5 Καρασαββίδης Ηλίας
Μεθοδολογία Έρευνας Ι (Υ) 7.5 Μπονώτη Φωτεινή
Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού (Υ/Ε) 11.5 Χρονάκη Άννα
Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού (Υ/Ε) 11.5 Νικονάνου Νίκη
Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού (Υ/Ε) 11.5 Τσιλιμένη Τασούλα
Ψυχολογία της μάθησης 7.5 Δερμιτζάκη Ειρήνη
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα 7.5 Μιχαλοπούλου Κατερίνα
1ος κύκλος Σεμιναρίων (μέρος α' - μέρος β') Όψεις του παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού 7.5 Μάγος Κώστας
2ος κύκλος Σεμιναρίων: Σεμινάρια μεθοδολογίας έρευνας 7.5 Μπονώτη Φωτεινή