Τίτλος Μονάδες ECTS Professor
1ο εξάμ. - Eρευνώντας τον Κοινωνικό Κόσμο 12 Τεντολούρης Φίλιππος
1ο εξάμ. - Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού 12
2ο εξάμ. - Ανάπτυξη και μάθηση στην παιδική ηλικία: Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβάσεις 12
2ο εξάμ. - Δημιουργικοί Πειραματισμοί με Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες και Περιβάλλον σε πρακτικές Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης 12
3ο εξάμ. - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και πολιτισμός: Σύγχρονες κριτικές θεωρήσεις 12 Νικονάνου Νίκη
3ο εξάμ. - Δημιουργική γραφή/ανάγνωση και εκπαίδευση 12
1ο εξάμ. - Σεμινάριο: Κοινωνικές Κατασκευές της παιδικής ηλικίας, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας 6
1ο εξάμ.-Σεμινάριο: Οπτικός Γραμματισμός 6 Τεντολούρης Φίλιππος
2ο εξάμ. - Σεμινάριο: Η φύση ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας 6 Τσεβρένη Ίριδα
2ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι & δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα 6 Μότσιου Ελένη
3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6 Κατσαρίδου Μάρθα
3ο εξάμ. - Σεμινάριο: Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματκές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις 6 Μάγος Κώστας