Ερευνητικά Πρόγραμμα

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
EUROCHANGE "Children inspiring children to become agents of change for a child friendly multicultural Europe" Τσιλιμένη Τασούλα 01/2018 12/2020
RE[ENTER] Μάγος Κώστας 01/2018 12/2021
Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies Πεχτελίδης Γιάννης 01/2018 12/2021
Αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα Νικονάνου Νίκη 01/2018
Εκπαιδευτικό δυναμικό της ψηφιακής μάθησης στην προώθηση δεξιοτήτων για εργασιακή ένταξη αποφοίτων πανεπιστημίων με αναπηρίες Μάγος Κώστας 01/2018 12/2021
Έρευνα και μελέτη των ελληνικών μεταφράσεων και διασκευών για παιδιά και εφήβους κλασσικών έργων της βικτωριανής λογοτεχνίας Σηφάκη Ευγενία 01/2018 12/2019
Πανελλήνια Έρευνα για τον Τρόπο Ζωής και την Υγεία των Εφήβων 01/2018
Συμμετοχικές δράσεις και πολιτιστικοί οργανισμοί Νικονάνου Νίκη 01/2018
Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16 Πεχτελίδης Γιάννης 01/2018 12/2020
AstronART Project, μια εκπαιδευτική, πολιτιστική πρωτοβουλία Νικονάνου Νίκη 01/2017 12/2018