Ερευνητικά Πρόγραμμα

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Ανάλυση μετόχων διαχείρισης με στόχο το συμμετοχικό σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικοτουρισμού με στόχο την κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες: Εφαρμογή στο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 01/2007 01/2008
Στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θέμα του θανάτου Μπονώτη Φωτεινή 01/2007
«Friedensbauende Bildungsmaßnahmen bei bewaffneten Konflikten» 01/2006 12/2008
Στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θέμα του θανάτου 01/2006 12/2008
Άτυπη μάθηση, αυτοσχεδιασμός και μουσική παιδαγωγική: Συλλογή αναστοχαστικών κειμένων Κανελλόπουλος Παναγιώτης 01/2004 12/2009
Διαλογικότητα, Διαγλωσσικές Πρακτικές, Κοινότητα Ρομά και Μαθηματική Εκπαίδευση Χρονάκη Άννα 01/2004 12/2009
Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Χρονάκη Άννα 01/2004 01/2009
Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση Μιχαλοπούλου Κατερίνα 01/2001 12/2001
«Διερεύνηση των αρχικών ιδεών και αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ανάπτυξη και αναπαραγωγή των φυτών με στόχο το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης στο Νηπιαγωγείο». Μιχαλοπούλου Κατερίνα 01/1999 01/2000
Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) στην πληροφόρηση – διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων όσον αφορά στην ένταξη τους Κακανά Δόμνα 01/1999 01/2000