Ερευνητικά Πρόγραμμα

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Η συνεργατική έρευνα δράσης μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης ως μοντέλο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Κακανά Δόμνα 01/2009 01/2011
«Η εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για τον/την επιστήμονα: παιδαγωγικές προεκτάσεις» Χρηστίδου Βασιλεία 07/2008 07/2009
Διαπολιτισμικές Δράσεις Μάγος Κώστας 05/2008
Η Πρακτική Άσκηση ως μαθησιακή διαδικασία στην αρχική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών για τη βελτιστοποίησή της Κακανά Δόμνα 01/2008
«H διαχείριση της ετερότητας από παιδιά και εφήβους σε σχέση με την προσέγγιση της έννοιας του θανάτου» Μάγος Κώστας 01/2008 01/2010
«Η δημόσια εικόνα των επιστημόνων και της δραστηριότητάς τους» Χρηστίδου Βασιλεία 01/2008 12/2009
«Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προφορικής αφήγησης, ως εργαλείο μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική Εκπαίδευση». Τσιλιμένη Τασούλα 01/2008 01/2009
«Πολυτροπικά κείμενα και φυσικές επιστήμες: ο ρόλος της εικόνας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» Χρηστίδου Βασιλεία 01/2008
Βελτιώνοντας την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση ομαδοσυνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης Κακανά Δόμνα 01/2008
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για μαθησιακές περιοχές της Προσχολικής Εκπαίδευσης Κακανά Δόμνα 01/2008