Εκπαιδευτικά Πρόγραμμα

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Εκπαιδευτικό Δράμα / Δραματοθεραπεία-Θεατρολογία 01/2020 12/2021
Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Μιχαλοπούλου Κατερίνα 01/2019 12/2021
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία Καρασαββίδης Ηλίας 01/2018 12/2019
Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μιχαλοπούλου Κατερίνα 01/2016 12/2017
Διαπολιτισμικός Διάλογος και Κοινωνική Ευαισθητοποίηση (ανθρώπινα δικαιώματα) του προγράμματος Γλώσσα και Πολιτισμός: Ανάδειξη και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών Πανταζής Bασίλης 01/2013 12/2014
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία Καρασαββίδης Ηλίας 01/2011 12/2011
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Παπαδοπούλου Μαρία 01/2011 12/2012
imago2010. Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολείων Πανταζής Bασίλης 01/2010 12/2011
«Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας», Δράση 7, του έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Θεσσαλίας 01/2010 06/2013
Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 01/2010 12/2012