Ερευνητικά Πρόγραμμα

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Η στάση των αυστριακών μυστικών υπηρεσιών απέναντι στην ελληνική υπόθεση κατά την επαναστατική περίοδο: Αρχειακή έρευνα βασισμένη σε πρωτογενείς πηγές Σακκής Δημήτριος 09/2010 11/2011
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό Παπαδοπούλου Μαρία 09/2010 12/2012
Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων Αμπακούμκιν Γεώργιος 08/2010 11/2011
European national museums: identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus) 01/2010 12/2012
Υλικά, Χειρονομίες και Μαθηματικά με Μικρά Παιδιά Χρονάκη Άννα 01/2010 01/2013
«Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών» Πανταζής Bασίλης 11/2009
Το σκάνδαλο της [μουσικής] δημοκρατίας: Συλλογική σύνθεση και αυτοσχεδιασμός σε ένα παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης Κανελλόπουλος Παναγιώτης 10/2009 01/2018
Ανίχνευση και ανάλυση αναγκών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 09/2009 09/2011
Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων, πρακτικών και προβλημάτων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των εικαστικών στην Προσχολική Εκπαίδευση Μαγουλιώτης Απόστολος 08/2009 07/2010
«Οριοθετήσεις της ‘παιδικής ηλικίας’ στη λογοτεχνία και τις θεωρίες κοινωνικοποίησης» Πεχτελίδης Γιάννης 07/2009 12/2010