Ανακοινώσεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερομηνία Ανακοίνωση
20.09.2021 Ημερολογιακός Προγραμματισμός Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου_2021-2022
20.09.2021 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών-Σεπτεμβρίου 2021
20.09.2021 Όρκος και Πρωτόκολλο για την εξ αποστάσεως Ορκωμοσία Σεπτεμβρίου 2021
20.09.2021 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. - Σεπτεμβρίου 2021
25.08.2021 Αιτήσεις Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών Σεπτεμβρίου 2021
26.06.2021 Υποστηρίξεις Διπλωματικών Εργασιών Ιουνίου 2021
24.05.2021 Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2021
22.04.2021 Αιτήσεις Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021
13.04.2021 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. - Απριλίου 2021 - Παραλαβή Πτυχίων
12.04.2021 Πρόγραμμα Ορκωμοσίας των Αποφοίτων του Π.Μ.Σ. & Οδηγίες για τη Σύνδεση
30.03.2021 2ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ. για τους φοιτητές/τριες Β' Εξαμήνου
30.03.2021 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. - Απριλίου 2021
19.02.2021 Π.Μ.Σ_Αιτήσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο_2020-2021
16.02.2021 Ημερολογιακός Προγραμματισμός Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου_2020-2021
15.02.2021 Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών_Φεβρουαρίου 2021_Οδηγίες για τη Σύνδεση
12.02.2021 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών-Φεβρουαρίου 2021
27.01.2021 Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου
18.12.2020 Αιτήσεις Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουαρίου 2021
02.12.2020 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. - Οδηγίες
01.12.2020 Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως ορκωμοσίας των Αποφοίτων του Π.Μ.Σ.
24.11.2020 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. - Σεπτεμβρίου 2020
19.11.2020 Λειτουργία Γραμματείας Π.Μ.Σ.
03.11.2020 Αιτήσεις Εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
03.11.2020 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ
14.10.2020 Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των Υποψηφίων του Π.Μ.Σ
14.10.2020 Σημαντική Ενημέρωση προς τους Υποφήφιους Εισαγωγής του Π.Μ.Σ
13.10.2020 Ενημέρωση για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων
12.10.2020 Ορκωμοσίες Αποφοίτων Π.Μ.Σ Ιουλίου 2020-Οδηγίες
09.10.2020 Ανακοίνωση Βαθμολογιών μη επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση του θεματικού πεδίου & ενημέρωση για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων
08.10.2020 Αναβολή Συνεντεύξεων για την εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ
07.10.2020 Προγραμματισμός Συνεντεύξεων Υποψηφίων Π.Μ.Σ
07.10.2020 Λίστα Επιτυχόντων της γραπτής εξέτασης στο θεματικό πεδίο
25.09.2020 Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Μ.Σ. Ιουλίου 2020
25.09.2020 Διευκρίνιση σχετικά με την εξέταση στο Θεματικό Πεδίο
23.09.2020 Ανακοίνωση Εισαγωγικής Εξέτασης στο Θεματικό Πεδίο
14.09.2020 Διευκρίνιση σχετικά με την εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας
12.09.2020 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία των Εξετάσεων και της Αξιολόγησης των Υποψηφίων του Π.Μ.Σ.
09.09.2020 Ανακοίνωση Εξετάσων Αγγλικών για την Εισαγωγή Υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
19.08.2020 Αιτήσεις Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών & Αλλαγής τίτλου
21.05.2020 Λειτουργία Γραμματείας