Μαθήματα 1ου έτους

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΨΧ9040
Εισαγωγή στη Μουσική και την Παιδαγωγική της: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1430
Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Βασικές Παιδαγωγικές Έννοιες Πανταζής Bασίλης ΠΔ1250
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Τσιλιμένη Τασούλα ΓΛ0307
Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Χορού Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1410
Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση Μάγος Κώστας ΠΔ1320
Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου Μιχαλοπούλου Κατερίνα ΠΑ0103
Κοινωνική Ψυχολογία Ι Αμπακούμκιν Γεώργιος ΨΧ0700
Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/αναγνώσεις Σηφάκη Ευγενία ΙΠ1021
Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου Ελευθερία ΒΠ0800
Περιβαλλοντική Eκπαίδευση Τσεβρένη Ίριδα ΘΠ0502
Ψηφιακά Mέσα Καρασαββίδης Ηλίας ΘΠ0300

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΨΧ9040
Εισαγωγή στη Μουσική και την Παιδαγωγική της: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1430
Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Βασικές Παιδαγωγικές Έννοιες Πανταζής Bασίλης ΠΔ1250
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Τσιλιμένη Τασούλα ΓΛ0307
Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Χορού Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1410
Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση Μάγος Κώστας ΠΔ1320
Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου Μιχαλοπούλου Κατερίνα ΠΑ0103
Κοινωνική Ψυχολογία Ι Αμπακούμκιν Γεώργιος ΨΧ0700
Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/αναγνώσεις Σηφάκη Ευγενία ΙΠ1021
Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου Ελευθερία ΒΠ0800
Περιβαλλοντική Eκπαίδευση Τσεβρένη Ίριδα ΘΠ0502
Ψηφιακά Mέσα Καρασαββίδης Ηλίας ΘΠ0300